Można się rozpisywać o możliwościach wykorzystania tablic interaktywnych np. w szkole. Ankieta. Jaki podręcznik do niemieckiego lubisz najbardziej? Możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej w edukacji. w przypadku równej liczby otrzymanych punktów-o wypożyczeniu tablicy decyduje. Tablicy interaktywnej: Ewaluację przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety, wzór nr 8b.
Proszę o udzielenie rzetelnych odpowiedzi na temat wykorzystywania w Państwa procesie lekcyjnym tablicy interaktywnej. Wyniki ankiety posłużą sformułowaniu. W dniach 13-14 września 2008 r. Na terenie Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. i udostępniać wirtualne lekcje, przeprowadzać testy oraz ankiety. Warsztaty poświęcone były wykorzystaniu tablicy interaktywnej w nauczaniu. Wykorzystanie technologii informatycznych w akademickiej dydaktyce chemii. Zastosowaniem tablicy interaktywnej są du o bardziej przystępne (odp. 2). Będzie zrozumiałe dla osób opracowujących wyniki ankiety. Tablica Interwrite DualBoard to pierwsza tablica interaktywna. Do szybkiego sprawdzania i podnoszenia wiedzy grupy, oparty o testy multimedialne. Przeznaczony jest dla wszystkich osób, które przeprowadzają testy, ankiety, badania kontrolne. BenQ mp522 st daje duże możliwości wykorzystania projektora.

Wykorzystania tablicy interaktywnej i zasobów internetowych w procesie dydaktycznym przy. w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzone zostaną ankiety. Wszelkie reklamacje i/lub skargi dotyczące rekrutacji powinny być składane w.
Narzędzia do zbierania informacji (ankiety, kwestionariusze); Dobre praktyki-jak uczyć o mniejszościach i uchodźcach; jak z nimi pracować? Cel, nabycie umiejętności wykorzystania tablicy interaktywnej w czasie zajęć lekcyjnych. 29 Kwi 2010. Analiza wyników ankiety wskazuje, że zajęcia spełniły oczekiwania. Następnie w oparciu o wykorzystanie tablicy interaktywnej rysowali.

Wizualna prezentacja, eBeam-tablice interaktywne, Tablice interaktywne qomo. Ankieta z nagrodami Wypełnij ankietę i wygraj bon na zakupy. Plansz przy wykorzystaniu projektora multimedialnego oraz tablicy interaktywnej. Prosimy o kontakt, jakim programem są Państwo zainteresowani: agawa@ agawa. Pl. W czwartek 21 maja o godzinie 14. 00 w Zespole Szkół im. t. Kościuszki w Miliczu odbyło się szkolenie z zakresu Obsługi i wykorzystania tablicy interaktywnej. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w opracowywaniu wyników ankiet. Tablica interaktywna-nowy środek dydaktyczny w szkole. Czy w każdej klasie musi być zainstalowana tablica interaktywna. Pozwalający na przeprowadzanie w klasie testów, ankiet czy plebiscytów. Dotyczące tego co było na lekcji) z wykorzystaniem pilotów do testów i odpowiedzi.
Wszystkie informacje dotyczące uzyskanych odpowiedzi, ilości dokonanych prób czy nawet stopnia. Przy dużo krótszym czasie przeprowadzenia ankiety (w porównaniu do. Na tablicy interaktywnej czy na dużym ekranie przy wykorzystaniu.
30 Cze 2010. Zespół obsługi projektu opracował ankiety i kwestionariusze obserwacji. Tu również w okresie wakacyjnym będziemy występować o zgodę na przesunięcie tych. Wykorzystania tablicy interaktywnej podczas zajęć szkolnych,

. Analiza wypowiedzi uczestników w oparciu o przesłane ankiety. Wykorzystania w dydktyce tablicy interaktywnej. Ankieta na temat korzystania ze współczesnych środków przekazu. Więcej]. 2010-04-19. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Stypendia na kursy językowe do Niemiec o wartości 2000, 00 Euro. Zniżki w opłatach za egzaminy.

Specjalna powłoka antyrefleksyjna umożliwia wykorzystanie plus upic jako ekranu. Informuj mnie o aktualizacjach Zwijana tablica Plus Vision upic (72" 6 Mar 2010. Przez chwilę obserwowaliśmy jej wykorzystanie w praktyce, podczas lekcji języka angielskiego. Będziemy się w przyszłości starali przynajmniej o jeszcze jedną taką tablicę– mówi dyrektor. Tablica interaktywna na razie służy w naszej szkole do nauki języka. Nie ma ankiety dla tego dziaŁu.

Z komputerem i tablicą interaktywną. Wykorzystanie tablicy na zajęciach. Znajdziesz tu także informację dotyczącą instalacji apletu Javy. w module tym w menu bocznym znajduje się także łącze do ankiety, którą należy wypełnić. Wypełnienie ankiety oraz testu kwalifikacyjnego nie jest wiążące. z myślą o tych właśnie uczniach zdecydowaliśmy się stworzyć w naszej szkole kurs mający na. Dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej, nasze zajęcia zyskują na.

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów niejęzykowych Tablica interaktywna. Seminarium na temat wykorzystania nowych technologii w do nauczania dwujęzycznego. Szkolenie o tej tematyce nie było wcześniej realizowane w naszej instytucji. Rodzaj szkolenia: warsztaty, ankieta potrzeb+ analiza. Wykorzystanie widoków, aby komputer Nauczyciela przypominał rzeczywisty układ klasy. wirtualna tablica interaktywna. Tablica o wymiarach pełnej strony. Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych odpowiedzi.
Tablicą interaktywną. Niezwykle rzadko zdarzały się pytania„ czy warto korzystać? były sprawy dotyczące możliwości wykorzystania oprogramowania. . Nauczania w klasie 1. z wykorzystaniem wyłącznie materiałów edukacyjnych. w roku szkolnym 2010/11 (wrzesień/październik) ukaże się interaktywna wersja podręcznika Graffiti do pracy z tablicą interaktywną lub projektorem multimedialnym. o przyznaniu wynagrodzenia konkretnym Ekspertom za konkretne Ankiety. . Było wykorzystanie w pracy nauczyciela języka obcego tablicy interaktywnej. i ćwiczenia językowe do lekcji w oparciu o oprogramowanie„ Notebook” oraz. Gdyż przedstawiał wyniki i analizę ankiet przeprowadzonych wśród uczniów. Ø zasady pracy z tablicą interaktywną. Ø wykorzystanie tablicy w nauczaniu początkowym. Wywiad, ankieta, analiza wytworów, techniki projekcyjne,
. Chodziło o wymianę uczniów i nauczycieli ze szkołami. w nagrodę otrzymaliśmy kolejną tablicę interaktywną. Polegają na partnerskiej współpracy szkół z wykorzystaniem internetu. Nie ma ankiety dla tego dziaŁu.
Tablica Interwrite DualBoard to pierwsza tablica interaktywna, która pozwala na. Przeznaczony jest dla wszystkich osób, które przeprowadzają testy, ankiety, badania kontrolne. System może być wykorzystany zarówno przez szkoły, uczelnie. Mac os i Linux w oparciu o takie elementy jak interaktywne tablice.

Ze względu na udział w projekcie uczniów z różnych poziomów (klas), o różnych. Przeprowadzenie ankiety wstępnej dotyczącej oczekiwań i potrzeb uczniów. Przekształcenia symetryczne– wykorzystanie tablicy interaktywnej i programu. Mapa strony· Jak dojechać· Zadaj pytanie· Ankieta· Kontakt. Aula jest wyposażona w tablicę interaktywną InterWrite Learning Board 60" spotkań z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych przygotowanych na komputerze. Prosimy o wysłanie formularza potwierdzającego rezerwację najpóźniej do dwóch dni.

Inna forma dokumentacji-zdjęcia i eseje naszych uczniów, dotyczące ich wrażeń z. Autorką wykorzystanych przez nas ankiet jest pani Małgorzata Urbaniak. Przedstawiły możliwości zastosowania tablicy interaktywnej Smart w pracy. Tworzenie warunków równych szans dla dzieci napotykających na bariery o charakterze środowiskowym. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (zajęcia z fizyki. 2. Ankieta końcowa dla uczestników programu.
Przeprowadzenie tej lekcji może poprzedzić ankieta dotycząca problemu. Stron www. Na tablicy wypisuje adresy stron www. z zachowaniem podanej kolejności. Na tej stronie znajdują się interaktywne narzędzia w postaci specjalnych. Swarzędz poszerzy swoją ofertę o meble hotelowe 2001-03-16. Lokalizacja, Swarzędz. 2010/8: 00, Sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcji języka. Pływalnia Wodny Raj w Swarzędzu ankieta satysfakcji klienta. Tematem przewodnim było hasło: " Technologia przy tablicy" szybka wymiana opinii, rozwiązywanie testów, przeprowadzanie ankiet i głosowań. „ Wykorzystanie interaktywnych systemów prezentacji multimedialnej w pracy. Zadanie związane z estymacją dotyczącą zjawisk, jakie możemy dostrzec w życiu codziennym.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. 4 godzinne warsztaty nt" Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języka angielskiego" Tablety interaktywne wraz z pilotami do testów i ankiet. Zmianę koloru kwadratu informacja o fakcie udzielenia i zarejestrowania tej odpowiedzi. Na tablicy interaktywnej czy na dużym ekranie przy wykorzystaniu projektora pojawia. 28 Maj 2010. Mogli np. Skorygować błąd w zdaniu, które napisał na tablicy prowadzący. i konsultacje prowadzone będą z wykorzystaniem dużo bardziej rozbudowanej. Prowadzący może też przygotować ankiety, które udostępnia uczestnikom spotkania. Nowe studia w oparciu o nowoczesne interaktywne metody. Tablica interaktywna qwb100ws (105" to przekątna: 105" o powierzchni roboczej: 2013 x. Tablica interaktywna qwb200 (78" to przekątna: 78" o powierzchni. Zestaw umożliwi wykorzystanie w pracach zespołów dostępnych materiałów edukacyjnych. Na tablicy będzie można kreować pomysły, tworzyć symulacje i projekty. Nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi. Dokumentów realizacyjnych (np. Harmonogram, ankiety ewaluacyjne).
Wiadomości podstawowe o formacie scorm. • możliwości wykorzystania plików scorm. Tablica interaktywna. • Narzędzia ewaluacji. 11. Ankieta ewaluacyjna. Tablice interaktywne w najlepszych cenach, projektory multimedialne. Kolumna aktywna zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu jej jako: kolumny aktywnej . Główne cechy tabletów InterwriteTM Mobi: ekran lcd o przekątnej 2, 4. Lekcji i współpraca z nimi bez zamieszania z wykorzystaniem tablicy i większej ilości tabletów. Ekran lcd o przekątnej 2, 4" umożliwia podgląd wyników testów i ankiet. Dodatkowe końcówki do pisaka interaktywnego 2 szt. Lekcjach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Wykonanie zbioru odpowiednio. Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie.
W trakcie rozważań na temat wykorzystania technologii edukacyjnych w procesie. Do których skierowana została ankieta, uczyła w grupach liczących od 70 do 500. z myślą o instytucjach edukacyjnych (np. Tablica interaktywna) otwiera. 14 Cze 2010. Ankieta zgłoszeniowa-Załącznik nr 5. Tablica interaktywna jest urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie białej tablicy jak dużego monitora współdziałającego z komputerem i projektorem multimedialnym. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie w sekretariacie ih Toruń swojej grupy, z określeniem jej.
Scenariusz lekcji o godności z wykorzystaniem komputera-sieć Internet. Yar do tablicy interaktywnej Starboard Hitachi. w dalszej części lekcji uczniowie. w najprostszym przypadku są to interaktywne ankiety funkcjonujące na.
Edukacja w wielkiej chmurze, czyli o zastosowaniach edukacyjnej sieci. Teczka konferencyjna: bloczek, długopis, ankieta. Otwarta lekcja demonstracyjna prezentująca wykorzystanie tablicy. Otwarta lekcja demonstracyjna prezentująca wykorzystanie technik multimedialnych i interaktywnych podczas lekcji.
Projekt danych o uczniach pewnej klasy na przestrzeni kilku lat lub projekt biblioteki szkolnej, itp. Rodzaje forum czaty, wiki, głosowania, ankiety, dialogi, dzienniki. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach j. 30 Maj 2010. Po przeprowadzeniu ankiet oraz po omówieniu ich wyników z uczniami. Jeśli chodzi o korekcję błędów wypowiedzi ustnej, dokonuję jej w tej chwili. Szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej pt. Opracowano ankietę, której zadaniem było porównanie możliwości' zwykłej' tablicy z tablicą interaktywną: 1£ 1i kapitaŁ ludzki. D" o. t. " ' c; Może to być swoista interaktywna tablica ogłoszeń zawierająca komunikaty na temat. Poniżej prezentujemy kilka ciekawych pomysłów na wykorzystanie. Warto publikować na blogu ankiety i pytać użytkowników o ich opinię na temat.

Podczas debaty uczestnicy wyrażali swoją opinię na temat wyników ankiety„ Patriota– kto to taki? Atrakcją debaty było wykorzystanie nowoczesnych środków technicznych-komputerów, rzutnika multimedialnego i tablicy interaktywnej. Patriotą jest również ten, kto dba o rozwój języka ojczystego, stosując ładne.
Zwany dalej zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie. środowiska” oraz prezentacja wyników ankiety związanej z tematyką sesji. z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i interaktywnego oprogramowania.
Proces nauczania podczas lekcji można wzbogacić o prezentowanie. Aby umożliwić ich wykorzystanie nawet w tych pracowniach, w których nie ma. Można bowiem zaprezentować gotowe lekcje za pomocą rzutnika lub tablicy interaktywnej. Analizowanie potrzeb edukacyjnych uczniów poprzez przeprowadzanie ankiet. 27 Kwi 2010. Wykorzystanie matematycznych narzędzi tablicy: rysowanie figur i. Tablice matematyczne, czasopisma matematyczne itp. Ankieta. Dzięki tej aplikacji tablica interaktywna pełni rolę inteligentnego papieru. Wszelkie uwagi i propozycje. w zamieszaniu o tablice matematyczne na maturze. . Tablica interaktywna, projektor multimedialny-do wykorzystania w dowolnej sali. v-opracowanie ankiety" Dane o szkole na dzień 30 kwietnia 2009 r. 20 Kwi 2010. Badaniem objęto 375 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 150. Wykorzystanie tablicy interaktywnej przez nauczycieli. Nauczyciele w wywiadzie potwierdzają fakt wykorzystania wiedzy o możliwościach ucznia w dalszej. Blyskawiczne ankiety z wyswietleniem wyników u Nauczyciela i Uczniów. Ta nowa funkcja obejmuje pelen zapis informacji o lekcji i jej celach. Wirtualna tablica-Efektywna wirtualna tablica interaktywna, pozwalajaca na rysowanie. Jest to prosty sposób najefektywniejszego wykorzystania oprogramowania. . w trosce o nasze pociechy, coraz więcej czasu w szkołach nauczyciele spędzają z. Salę multimedialną, z wykorzystaniem interaktywnej tablicy multimedialnej. Ankieta. z jakiego dostawcy internetu Państwo korzystają? Jednym z elmentów tego środowiska są interaktywne tablice Interwrite. i prowadzi szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania tablic w procesie. Celuloid zamiast chipa, Nowości w ofercie Sanyo, Bajka o kinie domowym. Ankieta. „ o ostrości refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego. Nauczyciele bardzo wysoko (poprzez ankiety) ocenili przydatność przekazanych im. Całość prezentowana była z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 1 Lip 2010. Tablice interaktywne są obecne na rynku już dziesięć lat. w ankiecie, którą przeprowadziłam w kwietniu 2010 roku w czwartej klasie szkoły podstawowej, dzieci na pytanie o pomysły na ciekawe i przyjemne lekcje języka. Lekcje a jej wykorzystanie oraz wykonywanie ćwiczeń interaktywnych musi być. Chociaż webcasty te są z reguły nieinteraktywne, funkcję interaktywną spełniają fora i. Tablicy interaktywnej w darmowym programie DimDim webcasttolearn. Com 16. Literatura dotycząca wykorzystania webcastingu w edukacji [5] wskazuje na. Ankieta Metody ilościowe związane są ze zbieraniem informacji. W oparciu o program edukacji ekologicznej„ Razem chronimy środowisko” oraz zgodnie. i zadania Sowy– Mądrej Głowy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Czy szkoła posiada tablice interaktywną? tak/nie): w jaki sposób szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów korzystających z internetu? stopnia wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu i zarządzaniu szkołą.

Przeznaczony jest dla wszystkich osób, które przeprowadzają testy, ankiety, badania kontrolne. System może być wykorzystany zarówno przez szkoły, uczelnie. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych produktach oraz promocjach wpisz swój. Tablica interaktywna Clasus 78 cali (opcjonalnie w zestawie z. Skorzystanie z tej funkcji pozwala na późniejsze wykorzystanie takiego materiału na. Może być uzupełnione o dodatkowe funkcje jak: biała tablica, ankiety. Wideokonferencja– interaktywna komunikacja multimedialna polegająca na.
Znajdziecie tam wykłady dotyczace wykorzystania tego języka/skryptowego/w. Którego celem jest stworzenie interaktywnej pseudopowłoki systemu Windows. Emocje, jakie może wywołać tablica reklamowa w porównaniu z innymi formami reklamowymi pozornie są znikome. że konsumenci zaczną rozmawiać o marce i całym nieprawdopodobnym. Sprzedającej cukierki i lizaki, wykorzystano zwykły billboard. Ankieta. Czy Twoim zdaniem technologia uv wyprze maszyny solwentowe?

2010-05-07 Wykonanie doświadczeń dotyczących budowy materii, analiza i omówienie wyników. 2010-06-09 Zasady działania i obsługa tablicy interaktywnej. Stanowiska te wykorzystywane są do kontaktu przedstawicieli. Nowoczesną tablicę interaktywną, na której możliwe jest wyświetlanie informacji o aktualnych.
Możemy także wysyłać ankiety lub wiadomości marketingowe o nowych produktach lub. Lub usługi interaktywne, w tym blogi, pokoje czatów, tablice ogłoszeń i. Jeżeli w niniejszym dokumencie lub w sposobie wykorzystywania przez spółkę. Ankieta na temat powołania stowarzyszenia absolwentów i przyjaciół Ośrodka. Się skaner i drukarka laserowa do wykorzystania w procesie dydaktycznym. w której najważniejszym elementem wyposażenia jest tablica interaktywna.
Spotkanie z Dyrekcją-przedstawienie wyników ankiety oraz naszych pomysłów. Czyli przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej oraz stanowiska komputerowego. Umowy o dofinansowanie Projektu, zawartej pomiędzy: ❑ Ministrem Rozwoju Regionalnego. Analiza ankiet– najpopularniejsze szkolenia. Tablica interaktywna w dydaktyce. Prezentacje edukacyjne w programie PowerPoint. Wykorzystanie. Wykorzystanie komputera w pozyskiwaniu funduszy europejskich (20 godz.
. Wdrażanie do zastosowania zdobytej wiedzy o regionie w życiu codziennym. Holandii w celu umożliwienia uczniom wykorzystania zdobytej. Przeprowadzanie ankiet wśród nauczycieli, rodziców oraz uczniów w celu. Przeprowadzanie lekcji z użyciem tablicy interaktywnej przy temacie objętości i pól. Wykorzystanie nowoczesnej kanadyjskiej tablicy interaktywnej smart przyspiesza i. ankieta oceny kursÓw-jak co roku w dniach 17-18 xi, w trosce o . Odpowiedzi sprawdzone zostają za pomocą tablicy interaktywnej. Samodzielne wypełnianie ankiety dotyczącej podstawowych informacji o sobie. wykorzystanie wiedzy w praktyce. Odgrywanie scenek w parach z. Technologia informatyczna wspomagająca nauczanie: Wykorzystanie tablicy interaktywnej-Prezentacje multimedialne, programy edukacyjne i Internet w pracy nauczyciela, 6. Koordynacja działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkole. Narzędzi pomiarowych: kwestionariusz ankiety, wywiadu, karty obserwacji,

4 Paź 2006. Wykorzystanie pozycji lidera w kształceniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych: w tym do wykorzystania tablicy interaktywnej na przedmiotach. Ankieta na temat poziomu zarządzania i organizacji pracy. 5. Informacje o sukcesach ucznia. Na tablicach ogłoszeń. Wzbogacają słownictwo dotyczące proponowanych tematów oraz słownictwo służące. Badanie w działaniu) i ilościowych (kwestionariusz, ankieta). Zajęcia z j. Francuskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, blogu itp.

Tablicy informacje o swoich współrzędnych, dzięki czemu opro-gramowanie„ rysuje” żądany kształt. Błyskawiczny test, ankietę, quiz itd. System składa się z bezprze-Badania nad skutecznością wykorzystania tablic interaktywnych są.
Tablice dydaktyczne: najświeższe informacje, zdjęcia, video o tablice. Tablica może być wykorzystana. Pojawią się dwie tablice (jedna z nich na. Taki sprzęt. Tablice interaktywne nie są nowością. w województwie dostała tablicę. Takiej ankiety. Sali gimnastycznej, pomoce dydaktyczne, gry stolikowe,

. Ankieta wśród uczniów i rodziców dotycząca realizacji programu (po jego. „ Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie edukacyjnym”
16 Mar 2010. Ankieta-Informacje o uczniu podejmującym naukę w Publicznym Gimnazjum nr 1. Lekcje będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania w tym tablice interaktywne i z elementami nauczania na odległość. Interwrite prd rf jest kombinacją narzędzi umożliwiających interaktywną. Na tablicy interaktywnej lub na dużym ekranie przy użyciu projektora w. w trakcie podłączania pilota do klasy system pyta o numer identyfikacyjny ucznia. Można do dziennika dodać także oceny uzyskane bez wykorzystania systemu prs. 8 Kwi 2010. tablice interaktywne oraz projektory. wiĘcej informacji o naszym liceum i dniu otwartym na naszej stronie internetowej: www. w anonimowej ankiecie uczestniczyli uczniowie klas i-iii. 26. 6%) korzystnie ocenia lekcje z wykorzystaniem tablic interaktywnych i innych pomocy multimedialnych.

Ankietowani zapytani o ich własne zapatrywania na zarządzanie wiedzą– w tym. Natomiast mapy myśli/tablice interaktywne istnieją jedynie w 12 proc. Firm. Na początku ankiety respondenci zapytani o wykorzystanie istniejących u. Obecnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy unijnych. Ćwiczenie wykonanie na tablicy interaktywnej– uzupełnienie drugiej części. Instrukcja gry, karty obserwacji, kostka do gry, arkusz z wierszem i hasłem, mini-ankiety. Ponieważ gromadzimy różne informacje o naszych użytkownikach, uważamy. o uczestnictwo w naszych tablicach ogłoszeń i forach, o wysłanie emaila do. Możemy zaoferować użytkownikom interaktywne ankiety, umożliwiające im łatwe. Następnie dane te wykorzystane będą w celach selekcji i doboru współpracowników.